Valodas, ar kurām strādājam

Latviešu Angļu Krievu Vācu Franču Itāļu Spāņu Igauņu Lietuviešu Baltkrievu Ukraiņu Poļu Bulgāru Esperanto Somu

Noskaidrot cenu

1 Tulkojumu sarežģītība

Vidējas grūtības pakāpes teksti: a) vispārēja satura teksti ar atsevišķiem speciāliem/nozaru terminiem, tai skaitā populārzinātniski apraksti dažādās jomās, vēstures, sociālo un humanitāro zinātņu teksti; vienkārši juridiski teksti; valsts un pašvaldību iestāžu un institūciju izdotie dokumenti un vēstules; reklāmas, veicināšanas un sabiedrisko attiecību teksti; teksti grāmatvedībā, ekonomikā, apdrošināšanā un finansēs; literāri teksti u.c.

Sarežģīti teksti: a) Teksti, kuri ietver speciālos terminus, tai skaitā sarežģīti juridiskie teksti (finansējuma līgumi, kredītlīgumi, apdrošināšanas, franšīzes līgumi; tiesu nolēmumi un citi dokumenti, juridiskie un ekspertu atzinumi u.c.); tehniski teksti; teksti dažādās zinību jomās, tai skaitā medicīnā, arhitektūrā, bioloģijā u.c.; kā arī teksti, kuru tulkošanā ievērojamā mērā nepieciešams izmantot papildu materiālus.

2 Notariālais apliecinājums

Notariāli apliecināts tulkojums ir tulkojums, kuru ar savu parakstu apliecina tulks, bet tulka parakstu apliecina zvērināts notārs. Šāds tulks ir nodevis zvērestu notāram, apņemoties veikt tulkojumus pareizi un precīzi un uzņemoties pilnu atbildību par apzināti nepatiesu un/vai nepareizu tulkojumu. Notariāli apliecināt var tikai dokumentu (bet nevis vienkāršu tekstu, piemēram, avīzes raksta, neparakstīta līguma projekta u.tml.) tulkojumus. Tas ir, lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, mums jāsaņem pilnībā noformēts, juridiski spēkā esošs dokuments.

3 Cena par lapu

Nosakot tulkojumu izmaksas, mēs izmantojam tā saucamo standarta (domājamo) lapaspusi, kas sastāv no 1800 zīmēm ar atstarpēm.

Šis aprēķins ir provizorisks, kas paredzēts tikai lai gūtu priekšstatu par pakalpojuma izmaksu. Precīzas izmaksas var uzzināt tikai atsūtot mums tulkojamo materiālu un norādot izpildes termiņu. Visas cenas kalkulatorā norādītas PVN ieskaitot.

Lejupielādēt pilnu cenrādi un noteikumus.